امید روحانی

اطلاعات کاربر

نام و نام خانوادگیامید روحانی
درباره منامید روحانی متولد 1340در تهران است .وی از دانشگاه علوم پزشکی تهران مدرک طبابت عمومی خود و از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مدرک تخصصی بی‌هوشی را گرفت. وی در فیلم بانو ساخته داریوش مهرجویی مشاور پزشکی بوده است.